Ventilation i port 17A återställd

Ventilationsaggregatet för från- och tilluft i port 17A har reparerats under onsdagen och ska nu vara återställd till normal funktion.

Vänligen kontakta styrelsen om ni ventilationen inte skulle vara fullgott återställd.