Dags för ventilationskontroll

I år är det dags för myndighetslagstadgad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för ventilationssystemet tillhörande samtliga lägenheter i vår fastighet. OVK är en funktionskontroll som ska göras regelbundet i flerbostadshus med syfte att säkerställa gott inomhusklimat och att ventilationssystemet fungerar felfritt.

Styrelsen har anlitat OVK-center och OVK-besiktningsman Krister Johansson för att genomföra OVK i fastigheten. I samband med OVK kommer även rengöring av ventilationskanalerna, samt injustering vid behov, att göras.

Vid kontrollen behöver besiktningsmannen åtkomst till ventilationsdon på väggar och tak i vardagsrum och sovrum samt i badrum och kök. Besiktningsmannen behöver alltså tillträde till samtliga lägenheter. Om injustering krävs efter kontroll så kan besiktningsmannen behöva tillträde vid flertal tillfällen under dagen.

OVK i fastigheten kommer att utföras 14-16 september.

Respektive lägenhetsinnehavare kommer aviseras ca en vecka innan med information om vilken av dagarna som just er lägenhet skall kontrolleras.

Om ni inte kan vara hemma och kan släppa in besiktningsmannen under er aviserade dag, så är det väldigt viktigt att ni lämnar nyckel i nyckeltuben på er ytterdörr.

OVK-center har anpassat sitt arbetssätt till rådande pandemi. Se deras informationsblad.

Kontakta styrelsen vid eventuella frågor på ovan.