Fel åtgärdat – Fjärrvärme och varmvatten på gång

Fel åtgärdat – Fjärrvärme och varmvatten på gång

Okategoriserade
Fastighetsskötaren har varit på plats och åtgärdat felet med underhållscentralen som orsakade driftstoppet av fjärrvärme till element och varmvatten. Fjärrvärme och varmvatten är på gång och förväntas vara i normal drift om ca 30 min. Det är oklart vad som utlöste reläet men fastighetsskötaren kommer övervaka och göra djupare felsökning om problemet återuppstår. Styrelsen vill påminna om kontaktuppgifter till föreningens fastighetsskötare Nacka Drift & Skötsel som finns på föreningens hemsida där man även kan göra felanmälan elektroniskt.
Läs mer
Årsredovisningen för 2021 tillgänglig från hemsidan

Årsredovisningen för 2021 tillgänglig från hemsidan

Okategoriserade
Årsredovisningen för 2021 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen inte skriva ut årsredovisningen till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2022!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2022!

Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma! Datum/tid: Tisdagen 26 april kl 19:00 (Hjälp med anslutning från 18:30) Plats: Digitalt via Zoom För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att enbart hålla stämman digitalt på distans. För instruktioner, se separata utskick i brevlådan! För medlemmar som inte har möjlighet att ringa in till stämman med telefon eller dator finns möjlighet att delta i föreningens gästrum i port 15. Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan Årsredovisningar) Genomgång av revisorernas berättelse…
Läs mer
Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 3 mars 2022

Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 3 mars 2022

Okategoriserade
Stämmoprotokollet från den extra föreningsstämman 3 mars är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia av stämmoprotokollet.
Läs mer
Samfälligheten har fått en egen hemsida

Samfälligheten har fått en egen hemsida

Okategoriserade
Forum Nacka Samfällighet som hyr ut garageplatser för bil och motorcykel till föreningens medlemmar har fått en egen hemsida www.forumnackasff.se! Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet så får du aktuell information om regler, priser och felanmälan direkt i mobilen! Policy och köregler Köanmälan för parkeringsplats Anmälan till nyhetsbrevet Information om och support av laddbox Felanmälan garage
Läs mer
Information om skyddsrum

Information om skyddsrum

Okategoriserade
Styrelsen har fått mycket frågor om skyddsrum den senaste tiden och vill ge mer information i ärendet. Det finns inga skyddsrum i föreningens fastighet, behovet ansågs inte finnas när fastigheten byggdes. Skyddsrum har dock ingen tillhörighet utan man använder det skyddsrum som finns närmast. För att hitta ditt närmaste skyddsrum, se Skyddsrumskarta från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För mer information, se Nacka kommuns hemsida om skyddsrum och larmsystem. OBS! En ögonblicksbild från 2022-03-16!
Läs mer