Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 3 maj 2023

Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 3 maj 2023

Föreningen, Föreningsstämma
Stämmoprotokollet från ordinarie föreningsstämma den 3 maj 2023 är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia av stämmoprotokollet.
Läs mer
Årsredovisningen för 2022 tillgänglig från hemsidan

Årsredovisningen för 2022 tillgänglig från hemsidan

Ekonomi, Föreningen, Föreningsstämma
Årsredovisningen för 2022 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen inte skriva ut årsredovisningen till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Ordinarie föreningsstämma 3 maj 2023

Ordinarie föreningsstämma 3 maj 2023

Föreningen, Föreningsstämma
Styrelsen vill informera om att årets ordinarie föreningsstämma är planerad till: Onsdagen 3 maj kl 19:00 Stämman kommer hållas i Forumkyrkan på Serenadvägen 25 samt även digitalt för de som inte har möjlighet att närvara i person. Det kommer bjudas på lättare förtäring och dryck samt ges tillfälle att ställa frågor till styrelsen. Formell kallelse med dagordning kommer närmare inpå stämman, men spara gärna datumet i kalendern redan nu!
Läs mer
Motionsstopp 31 mars!

Motionsstopp 31 mars!

Föreningen, Föreningsstämma, Okategoriserade
Du som medlem i BRF Palatinen har rätt att lämna en eller flera motioner till ordinarie föreningsstämma. En motion ska alltid behandlas och beslutas om på en ordinarie föreningsstämma dit alla medlemmar är inbjudna. Den 31 mars är sista dagen att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma. Separat kallelse till föreningsstämman kommer senare. Skillnad på förslag och motion Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Då är det styrelsen som fattar beslut i ärendet. Så här skriver du en motion Använd gärna Mall motion årsstämma! 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. 2. Beskriv vad ärendet handlar om. 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. 4.…
Läs mer
Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 26 april 2022

Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 26 april 2022

Föreningen, Föreningsstämma
Stämmoprotokollet från ordinarie föreningsstämma den 26 april 2022 är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia av stämmoprotokollet.
Läs mer
Årsredovisningen för 2021 tillgänglig från hemsidan

Årsredovisningen för 2021 tillgänglig från hemsidan

Ekonomi, Föreningen, Okategoriserade
Årsredovisningen för 2021 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen inte skriva ut årsredovisningen till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2022!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2022!

Föreningen, Föreningsstämma, Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma! Datum/tid: Tisdagen 26 april kl 19:00 (Hjälp med anslutning från 18:30) Plats: Digitalt via Zoom För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att enbart hålla stämman digitalt på distans. För instruktioner, se separata utskick i brevlådan! För medlemmar som inte har möjlighet att ringa in till stämman med telefon eller dator finns möjlighet att delta i föreningens gästrum i port 15. Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan Årsredovisningar) Genomgång av revisorernas berättelse…
Läs mer
Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 3 mars 2022

Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 3 mars 2022

Föreningen, Föreningsstämma, Okategoriserade
Stämmoprotokollet från den extra föreningsstämman 3 mars är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia av stämmoprotokollet.
Läs mer