Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 3 maj 2023

Stämmoprotokollet från ordinarie föreningsstämma den 3 maj 2023 är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt…

Fortsätt läsaStämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 3 maj 2023

Årsredovisningen för 2022 tillgänglig från hemsidan

Årsredovisningen för 2022 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen inte skriva ut årsredovisningen till stämman och det är därför upp till…

Fortsätt läsaÅrsredovisningen för 2022 tillgänglig från hemsidan

Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 26 april 2022

Stämmoprotokollet från ordinarie föreningsstämma den 26 april 2022 är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt…

Fortsätt läsaStämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 26 april 2022