Avgiftshöjning 7% fr.o.m. 1 juli 2023

Ekonomi
Styrelsen vill informera om att årsavgiften kommer höjas med 7% fr.o.m. 1 juli 2023 p.g.a. ökade driftskostnader och räntekostnader. Efter en djupare analys av årets första månader konstateras nu ökade kostnader inom framför allt värme, vatten, el och ränta vilket kräver en justering av årsavgiften. Styrelsen arbetar aktivt med energi- och kostnadsbesparingar för att minska effekterna av inflationen och de höjda leverantörspriserna. Förhoppningen är att denna höjning kommer räcka under 2023.
Läs mer
Årsredovisningen för 2022 tillgänglig från hemsidan

Årsredovisningen för 2022 tillgänglig från hemsidan

Ekonomi, Föreningen, Föreningsstämma
Årsredovisningen för 2022 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen inte skriva ut årsredovisningen till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Elpris för mars månad

Elpris för mars månad

Ekonomi, Okategoriserade
Månadsmedelpriserna under mars fortsatte för tredje månaden i rad att sjunka för elområde 3 och 4. Prisnedgången i jämförelse med februari var dock relativt liten i jämförelse med de prisvariationer som vi har blivit tvungna att vänja oss vid tidigare under vintern. Även i elområde 1 och 2 var prisvariationerna små i jämförelse med februari månad men här steg i stället månadsmedelpriset med några ören per kWh. Månadsmedelpriset från elbörsen för mars 2023 i jämförelse med februari 2023 syns här: Elområde 1 (Luleå) - 56,5 öre per kWh i mars 2023 (52 öre i februari 2023). Elområde 2 (Sundsvall) - 56,5 öre per kWh i mars 2023 (52 öre i februari 2023). Elområde 3 (Stockholm) - 80,6 öre per kWh i mars 2023 (82,5 öre i februari 2023). Elområde 4…
Läs mer
Elpris för januari och februari månad

Elpris för januari och februari månad

Ekonomi, Okategoriserade
Efter de rekordhöga elpriserna i december 2022 så fortsatte månadsmedelpriserna för andra månaden i rad att sjunka. Det gällde för samtliga fyra svenska elområden. Månadsmedelpriset för februari 2023 i jämförelse med januari 2023 syns här: Från 70,4 öre per kWh till 52 öre per kWh i februari för elområde 1 (Luleå). Från 70,4 öre per kWh till 52 öre per kWh i februari för elområde 2 (Sundsvall). Från 92,6 öre per kWh till 82,5 öre per kWh i februari för elområde 3 (Stockholm). Från 104,4 öre per kWh till 102,8 öre per kWh i februari för elområde 4 (Malmö). Den varierade och kraftiga prisutveckling under vintern beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Dessutom påverkas de…
Läs mer
Avgiftshöjning 2,5% fr.o.m 1 april 2023

Avgiftshöjning 2,5% fr.o.m 1 april 2023

Ekonomi, Okategoriserade
Styrelsen vill informera om att årsavgiften kommer höjas med 2,5% fr.o.m. 1 april 2023 p.g.a. ökade driftskostnader (framför allt el, vatten, värme m.m.) samt räntekostnader efter att ett av föreningens bundna lån löpt ut. Föreningen har under en längre tid har haft ett högt sparande vilket har fyllt på reserverna i föreningen. Därför har styrelsen valt att initialt justera avgiften i små steg istället för att höja avgiften rejält i tider när många redan kämpar med ökade kostnader. Styrelsen vill dock förvarna om att årsavgiften sannolikt kommer höjas ytterligare under 2023. Om du har frågor om föreningens ekonomi får du gärna kontakta styrelsen via hemsidan.
Läs mer
Information om elstöd

Information om elstöd

Ekonomi, Okategoriserade
Styrelsen får mycket frågor om elstöd från medlemmar som undrar om vi i vår förening är berättigade till elstödet och när det i så fall kommer. Det elstöd som nu betalas ut betalas endast ut till privatpersoner som står på egna elabonnemang. I vår förening har vi ett gemensamt elabonnemang för hela fastigheten och Individuell Mätning och Debitering (IMD) där elmätare mäter förbrukningen för varje lägenhet som sedan debiteras i efterhand på avin för årsavgiften. Detta betyder att inga medlemmar i föreningen har egna elabonnemang och alltså inte är berättigade till det elstöd som betalas ut nu. I december publicerade regeringskansliet Frågor och svar om elstöd till hushåll information om att de arbetade på en modell för utbetalning av stödet till företag (däri bostadsrättsföreningar ingår). I måndags, den 20 februari kom…
Läs mer
Felaktig medlemsavgift från HSB Stockholm

Felaktig medlemsavgift från HSB Stockholm

Ekonomi, Okategoriserade
Styrelsen har uppmärksammat att flertalet medlemmar fått faktura för medlemsavgift från HSB Stockholm med felaktigt belopp, 300 kr istället för 200 kr som det ska vara. Styrelsen har varit i kontakt med HSB Stockholm som har bekräftat felet och jobbar på att korrigera det. Om ni har fått faktura med felaktigt belopp så vänta med att betala fakturan, ni kommer få en ny faktura med rätt belopp. Om ni har frågor om detta så är det bäst att kontakta HSB Stockholm på telefonnummer 010-442 11 00.
Läs mer