Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 12 mars 2024

Stämmoprotokollet från den extra föreningsstämman 12 mars är nu färdigskrivet och signerat av alla parter.

P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) publiceras stämmoprotokollen inte publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran.

Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia av stämmoprotokollet.


Kommentarer

Lämna ett svar