Cykelrensning i samtliga cykelrum

Styrelsen har anlitat Cykelåtervinning AB för att utföra en cykelrensning i samtliga cykelrum tillhörande vår fastighet. Detta för att förhoppningsvis frigöra mer plats i våra cykelrum så att fler boende kan använda dem.

Samtliga hushåll kommer att aviseras i brevlådan under v.3, med instruktion kring hur cykelrensningen kommer att gå till. Även en påminnelseavisering kommer att göras närmare rensningen.

Rensningen kommer att utföras den 23 februari 2020.

Samma information som aviseras finns även att läsa här: BRF Palatinen avisering Cykelrensning 2020