Utredning optimerad fjärrvärme

Utredning optimerad fjärrvärme

Fastigheten, Fjärrvärme, Okategoriserade
Utredning av fjärrvärmestyrning Med start 1 november kommer styrelsen tillsammans med Stockholm Exergi att genomföra en utredning av fastighetens fjärrvärmestyrning med anledning av de klagomål som inkommit senaste året efter att föreningen gick över till optimerad fjärrvärmestyrning med Intelligy. Utredningen kommer bestå av att styrningen återgår till det ursprungliga styrsystemet Kabona samt att inomhustemperaturerna mäts m.h.a. Intelligys sensorer. Utredningen beräknas pågå ca två månader och justering av värmesystemet kan komma att ske under denna period. Om man upplever problem under denna tid får man gärna informera styrelsen om detta via kontaktformuläret på hemsidan.
Läs mer
Stamspolning i alla lägenheter!

Stamspolning i alla lägenheter!

Fastigheten, Lägenheten, Okategoriserade, Stamspolning
Viktig information gällande arbete i er bostad! Recover har fått i uppdrag att utföra stamspolning i hela fastigheten och behöver tillträde till er bostad då avloppen i kök och badrum skall rensas. Detta ska utföras för att minska risken för stopp i ert avlopp. För att minska risken för översvämning är det mycket viktigt att Recover kommer in i alla lägenheter. Om ni ej har möjlighet att vara hemma är det viktigt att ni lägger nyckel i nyckeltub! Om inte tillträde ges kommer en extra kostnad motsvarande föreningens extrakostnad för stamspolning att debiteras på nästkommande avi. Måndagen 7 november mellan 07:45 - 15:30 Serenadvägen 11 Serenadvägen 13B Tisdagen 8 november mellan 07:45 - 15:30 Serenadvägen 13A Serenadvägen 15 Onsdagen 9 november mellan 07:45 - 15:30 Serenadvägen 17B Serenadvägen 19 Torsdagen…
Läs mer
Ny tvättmaskin

Ny tvättmaskin

Tvättstugan
Den mindre tvättmaskinen in tvättstugan har nått sin tekniska livslängd och när vi i slutet av förra veckan stod inför en kostsam reparation valde styrelsen att istället byta ut den mot en helt ny maskin. Vår nya maskin är något större, 8kg istället för 6kg, och betydligt mer energieffektiv då den bl.a. har möjlighet att använda varmvatten direkt från husets stammar. Maskinen är redan installerad och redo att användas. Tvättanvisning är anslaget i anslutning till maskinen så läs igenom dem innan du tvättar.                
Läs mer
Cykelhängare installerade

Cykelhängare installerade

Cykelrum, Fastigheten
För att frigöra mer plats i våra cykel- och barnvagnsrum så har styrelsen låtit installera vägghängda cykelkrokar. På dem kan förslagsvis cyklar som inte används dagligen förvaras så golvytan kan användas för barnvagnar och av mer ihärdiga cyklister. Styrelsen hoppas att detta kan underlätta för våra medlemmar som har behov av cykel- och barnvagnsförvaring. Det är dock fortfarande ett begränsat utrymme vi har möjlighet att använda för denna typ av förvaring, så var vänlig visa hänsyn genom att parkera så att alla kommer åt sina cyklar och barnvagnar. Till er som vet med er att ni inte använder er barnvagn eller cykel alls längre; överväg att avyttra den så andra kan utnyttja platsen. I rummet tillhörande Serenadvägen 11 så kvarstår att installera krokar. Det kommer att ske under den närmaste…
Läs mer
OVK godkänd

OVK godkänd

Fastigheten
  Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är nu avslutad och vår fastighet är godkänd, men med några anmärkningar. De medlemmar vars lägenheter berörs av anmärkningarna, och kräver åtgärd, kommer att kontaktas av styrelsen. Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar för gott samarbete under de dagar mätningarna och injusteringen pågick. Både vi och entreprenören tyckte det gick väldigt smidigt med tillträde till lägenheterna.
Läs mer
Cykelrensning i samtliga cykelrum

Cykelrensning i samtliga cykelrum

Cykelrum
Styrelsen har anlitat Cykelåtervinning AB för att utföra en cykelrensning i samtliga cykelrum tillhörande vår fastighet. Detta för att förhoppningsvis frigöra mer plats i våra cykelrum så att fler boende kan använda dem. Samtliga hushåll kommer att aviseras i brevlådan under v.3, med instruktion kring hur cykelrensningen kommer att gå till. Även en påminnelseavisering kommer att göras närmare rensningen. Rensningen kommer att utföras den 23 februari 2020. Samma information som aviseras finns även att läsa här: BRF Palatinen avisering Cykelrensning 2020
Läs mer
Mal i förråden

Mal i förråden

Fastigheten
Hej alla medlemmar! Som bekant för en del utav er så hittades det mal i förråden på 17B innan sommaren. Detta problem åtgärdades i rimlig tid och på ett sådant sätt att malen inte hade chans att "plantera" sig på annat ställe i husen. Efter några månader nu med tyst på "malfronten" och rådgivning från Anticimex så ser vi detta problem som löst. Stort tack till alla som gick igenom sina förråd och hjälpte till! Skulle ni hitta mal eller andra invasiva insekter så anmäl detta till styrelsen omedelbart på: https://brfpalatinen.se/kontakta-styrelsen/
Läs mer