Polering av fastighetens golv

Polering av fastighetens golv

Drift och Underhåll, Okategoriserade
Styrelsen vill informera om att polering av fastighetens stengolv och linoleummattor kommer att ske onsdag 30 oktober t.o.m. måndag 4 november mellan kl. 09-16. Arbetet utförs av företaget Allstäd & Byggservice. Det ska inte innebära några större störningar för boende, in- och utpassering ska kunna ske som vanligt. Vid frågor kontakta styrelsemedlem Jenny Siggelin 072-252 62 48.
Läs mer

Garagestädning 3 april

Okategoriserade, Samfälligheten/Garaget
Som de flesta vet är det förbjudet att nyttja garagen som förråd. Samfällighetens styrelse har beslutat att rensa garagen på alla lösa föremål såsom bildäck, städ- och tvättutrustning, skräp m.m. som står/ligger vid parkeringsplatserna i garaget. Den 3 april kommer fastighetsskötaren tömma garaget på alla saker som inte plockats bort. Vänligen plocka bort era egna saker och ert eget skräp i god tid innan 3 april.
Läs mer

Förbättrad städning i de gemensamma utrymmena

Drift och Underhåll, Okategoriserade
Styrelsen har varit i kontakt med Städpulsen som städar i fastigheten med förhoppning om förbättrad städning framöver. Styrelsen har nyligen satt upp anslag i föreningens portar för att tydliggöra vilken städning som ingår i avtalet samt vilka dagar städning ska utföras.  Om man som boende upplever att städningen missköts så får man gärna informera styrelsen om detta, gärna med datum och tydlig beskrivning av vad som misskötts.
Läs mer