Polering av fastighetens golv

Styrelsen vill informera om att polering av fastighetens stengolv och linoleummattor kommer att ske onsdag 30 oktober t.o.m. måndag 4 november mellan kl. 09-16.

Arbetet utförs av företaget Allstäd & Byggservice. Det ska inte innebära några större störningar för boende, in- och utpassering ska kunna ske som vanligt.

Vid frågor kontakta styrelsemedlem Jenny Siggelin 072-252 62 48.


Kommentarer

Ett svar till ”Polering av fastighetens golv”

  1. Sören Janson

    De e väl bra men när sker rensningen av gräsmattan som växer i stenplattorna efter garagelängan ? Hos grann-föreningen har dom redan rensat men Ej hos oss. Detta skulle gjorts för länge sedan ? ser för djävligt ut. Detta är ju samfällt. Mark så borde gjorts samtidigt.