Du visar för närvarande Ny leverantör av fastighetsstädning

Ny leverantör av fastighetsstädning

Styrelsen har under hösten upphandlat nytt avtal för fastighetsstädning.

Ny leverantör är Städade Hem AB, en lokal aktör med huvudkontor i Nacka Forum höghuset och väldigt goda omdömen.

Avtalet började gälla i slutet av oktober och styrelsen kommer inom kort sätta upp anslag i portarna med beskrivning av fastighetsstädningen.