Åtgärder efter femårsbesiktningen

Efter femårsbesiktningen uppmärksammades fel på fönsterdörrar och slagljud i rör. Skanska har haft ute entreprenörer för åtgärd av dessa fel. Efter Skanskas åtgärd har flera bostadsrättsinnehavare i Brf Palatinen kontaktat styrelsen för att de är missnöjda med åtgärden alt. att ingen entreprenör har varit där. Skanska vill nu komma i kontakt med de bostadsrättsinnehavare där man anser att åtgärden inte hjälp alt. att ingen entreprenör har varit på plats.

Skanska behöver nu kontaktuppgifter till de som fortfarande upplever fel på fönsterdörrar och slagljud. Är du nöjd med åtgärden Skanskas entreprenörer utfört behöver du inte lämna dina kontaktuppgifter. Det här gäller bara de bostadsrättsinnehavare som tidigare anmält dessa fel.

Du kan ange dina kontaktuppgifter på blanketten som du fått i ditt postfack eller enkelt via ett formulär på hemsidan. Klicka här för att komma till formuläret