Mal i förråden

Mal i förråden

Fastigheten
Hej alla medlemmar! Som bekant för en del utav er så hittades det mal i förråden på 17B innan sommaren. Detta problem åtgärdades i rimlig tid och på ett sådant sätt att malen inte hade chans att "plantera" sig på annat ställe i husen. Efter några månader nu med tyst på "malfronten" och rådgivning från Anticimex så ser vi detta problem som löst. Stort tack till alla som gick igenom sina förråd och hjälpte till! Skulle ni hitta mal eller andra invasiva insekter så anmäl detta till styrelsen omedelbart på: http://brfpalatinen.se/kontakta-styrelsen/
Läs mer

Nya styrelsen och övriga förtroendevalda Brf Palatinen 2017-2018

Okategoriserade
Vi genomförde vår föreningsstämma den 18 maj, där det var ca 20 personer närvarande. Följande personer blev nominerade och valda att representera föreningens olika förtroendeuppdrag under det kommande året: Ordförande Dennis Höglund Mobiltelefon: 070-495 13 27 Vice ordförande Freddy Åfeldt Sekreterare Oscar Norberg Övriga ledamöter Niclas Axelsson Sofia Hackman-Spolin Emmeli Söderholm Bengt Persson (HSB-ledamot) Revisor Helena Andersson Valberedning Lena Bursell (sammankallande) Jenny Furtenbach Anne Charlotte Pernold
Läs mer

Årsredovisning snart tillgänglig via hemsidan

Okategoriserade
Av miljöskäl har styrelsen valt att inte dela ut årsredovisningen i samband med kallelsen till stämman. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan, om man så önskar. Årsredovisning kommer snart finnas tillgänglig för nedladdning på vår hemsida här. Om någon inte har tillgång till skrivare, och önskar få årsredovisningen utskriven i pappersform så kan styrelsen hjälpa till med detta. Kontakta styrelsen via kontakta styrelsen eller Freddy Åfeldt 070-216 43 43.
Läs mer

Normalstadgar 2011 version 5 tillgänglig via hemsidan.

Okategoriserade
Av miljöskäl har styrelsen valt att inte dela ut de nya stadgarna i samband med kallelsen till stämman. Istället kommer vi att dela ut en sammanfattning av de nya ändringarna. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan, om man så önskar. Nu finns Normalstadgar 2011 version 5 tillgängligt för nedladdning här på hemsidan. Normalstadgar 2011 version 5 med rödmarkerade ändringar Om någon inte har tillgång till skrivare, och önskar få stadgarna i pappersform så kan styrelsen hjälpa till med detta. Kontakta styrelsen via kontakta styrelsen eller Freddy Åfeldt 070-216 43 43.
Läs mer

Utdrag ur lägenhetsförteckning – kontakta HSB direkt

Okategoriserade
En vanlig fråga som kommer till oss i styrelsen är om vi kan ta fram utdrag ur lägenhetsförteckningen, som ska innehållande följande Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummero Ägarens/ägarnas namn och personnummer Lägenhetsnummer Om bostadsrätten är pantsatt och i vilket kreditinstitut Datum för utfärdande Utdraget ur lägenhetsförteckningen ska vara utfärdat av föreningen och får ej vara äldre än 30 dagar Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lägenhetsregistret är avsett att i första hand utgöra grund för folk­bokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder. Lägenhets­regist­ret ska inte förväxlas med de interna lägen­hets­nummer som finns på varje lägenhetsdörr. I varje portuppgång anslås de lägenhetsnummer som respektive lägenhetsinnehavare har i enlighet med det nationella lägenhetsregistret. Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats- Utdrag ur lägenhetsförteckning - Om du behöver ett papper på att du är…
Läs mer