Avgiftshöjning 10% fr.o.m. 1 januari 2024

Styrelsen vill informera om att årsavgiften kommer höjas med 10% fr.o.m. 1 januari 2024 p.g.a. ökade driftskostnader och räntekostnader.

Efter budgetarbetet för 2024 slutförts konstateras stora kostnadsökningar inom de flesta områden vilket kräver en höjd avgift. Styrelsen har beslutat att endast höja avgiften med 10% eftersom den planerade installationen av batterilager för stödtjänster förväntas inbringa en intäkt. Förhoppningen är att intäkten ska täcka upp de övriga kostnadsökningarna under 2024 men detta är fortfarande oklart.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med översyn av föreningens leverantörsavtal i syfte att omförhandla priser och konkurrensutsätta leverantörer.


Kommentarer

Ett svar till ”Avgiftshöjning 10% fr.o.m. 1 januari 2024”

  1. Lisbeth Jonth Suojanen

    2024? Det betyder att vi får betala retroaktivt?

Lämna ett svar