Avgiftshöjning 7% fr.o.m. 1 juli 2023

Styrelsen vill informera om att årsavgiften kommer höjas med 7% fr.o.m. 1 juli 2023 p.g.a. ökade driftskostnader och räntekostnader.

Efter en djupare analys av årets första månader konstateras nu ökade kostnader inom framför allt värme, vatten, el och ränta vilket kräver en justering av årsavgiften.

Styrelsen arbetar aktivt med energi- och kostnadsbesparingar för att minska effekterna av inflationen och de höjda leverantörspriserna. Förhoppningen är att denna höjning kommer räcka under 2023.


Kommentarer

2 svar till ”Avgiftshöjning 7% fr.o.m. 1 juli 2023”

  1. Marianne Andersson

    Skulle inte el kostnaderna sjunka under sommaren enligt tv nyheterna.?

    1. Oscar Norberg

      Styrelsens kalkyler sträcker sig längre än så och är baserade på flera olika kostnader där elkostnaden är relativt liten i sammanhanget.