Avgiftssänkning 2% fr.o.m. 1 juli 2019

Då föreningen under det senaste året har haft fortsatt god ekonomisk utveckling med sänkta driftskostnader och kraftigt ökat resultat har styrelsen beslutat om 2% avgiftssänkning fr.o.m. 1 juli 2019.

6 thoughts on “Avgiftssänkning 2% fr.o.m. 1 juli 2019

Stängt för kommentarer