Behöver du bli av med grovsopor?

Tillsammans med grannföreningarna i BRF Colosseum och BRF Capitolium tillhandahåller föreningen en container för medlemmar att slänga grovavfall som man behöver bli av med.

Containern kommer stå på vändplatsen vid Serenadvägen 1 (se bild nedan) och vara öppen:

Onsdagen 7 juni kl 16:00-20:00

Vänligen observera att man inte får slänga miljöfarligt gods eller vitvaror!