Byte av WAGO-kopplingar!

Vid inspektionen i veckan uppdagades att problemen med wagokopplingarna var mer omfattande än styrelsen misstänkte. Styrelsen har därför beslutat att byta alla wagokopplingar i kopplingsdosorna till badrummen med tvättmaskin och torktumlare. Elektrikern kommer även denna gång från Stjärnströms och kommer legitimera sig vid besöket.

Elen kommer stängas av till badrummen under inspektionen så det är viktigt att inte tvättmaskin eller torktumlare körs under inspektionen.

Inspektionen kommer ske antingen torsdag 24 eller fredag 25 maj. För att underlätta för boende som vill vara hemma vid bytet har besöken planerats till antingen förmiddag (8-12) eller eftermiddag (12-17) 24 eller 25 maj.

Varje lägenhet aviseras separat med infoblad i brevlådan!

Vänligen kontakta styrelsen i god tid innan bytet om ni vill byta tid! Om ni inte kan vara hemma någon av dagarna så är det viktigt att ni lämnar nyckel i nyckeltub (se nedan).