Elpris för december månad

Månadsmedelpriserna fortsatte att stiga kraftigt i samtliga svenska elområden under december månad. För elområde 1 (Luleå), elområde 2 (Sundsvall) och elområde 3 (Stockholm) stannade månadsmedelpriset på nya högsta noteringar, aldrig tidigare sedan Sverige delades in i elområden har priset varit så högt i dessa tre elområden.

Här nedan visar vi hur prisökningen ser ut per elområde (priser exkl moms och elhandlares påslag).

  • Från 122,1 öre per kWh till 206 öre per kWh i elområde 1 (Luleå).
  • Från 122,1 öre per kWh till 206 öre per kWh i elområde 2 (Sundsvall).
  • Från 130,9 öre per kWh till 269 öre per kWh i elområde 3 (Stockholm).
  • Från 134,9 öre per kWh till 271,4 öre per kWh i elområde 4 (Malmö).

Den varierade och kraftiga prisutveckling beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Dessutom påverkas de svenska elpriserna av elpriserna i angränsande länder eftersom Sverige ingår i en gemensam elmarknad med övriga Europa. För en längre förklaring till den aktuella prisutvecklingen så kan du besöka webbplatsen hos myndigheten Energimarknadsinspektionen eller webbplatsen hos branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

För föreningens del innebar det högre kostnader och elpriset för december är därför satt till 4,43 kr/kWh, att jämföra med priset för november månad som var 2,67 kr/kWh. Styrelsen vill poängtera att föreningen inte tar ut några extra kostnader utan detta pris är helt och hållet ett självkostnadspris baserat på de faktiska kostnaderna för december månad.

Styrelsen vill även informera om att under december månad sjönk lägenheternas konsumtion med 16% jämfört med december 2021 (och 23% jämfört med december 2020), vilket visar på att föreningens medlemmar bidrar till att spara el vilket krävs för att hålla nere elpriserna. Bra jobbat! 👍

Avslutningsvis vill vi även påminna om att regeringen utreder ett elstöd till alla hushåll i Sverige som om det går igenom förhoppningsvis kommer innebära återbäring även för oss. För mer information, se Nytt elstöd till hushåll i hela Sverige.