Elpris för november månad

Månadsmedelpriserna steg kraftigt i samtliga svenska elområden under november månad i jämförelse med oktober. För elområde 1 och 2 innebar prisutvecklingen att månadsmedelpriset slog rekord då det aldrig tidigare har varit så högt i dessa områden sedan dess att Sverige delades in i elområden i november 2011.

Här nedan visar vi hur prisökningen ser ut per elområde.

  • Från 50,5 öre per kWh till 122,1 öre per kWh i elområde 1 (Luleå)
  • Från 51,3 öre per kWh till 122,1 öre per kWh i elområde 2 (Sundsvall)
  • Från 80,6 öre per kWh till 130,9 öre per kWh i elområde 3 (Stockholm)
  • Från 81,3 öre per kWh till 134,9 öre per kWh i elområde 4 (Malmö)

Den varierade och kraftiga prisutveckling beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Dessutom påverkas de svenska elpriserna av elpriserna i angränsande länder eftersom Sverige ingår i en gemensam elmarknad med övriga Europa. För en längre förklaring till den aktuella prisutvecklingen så kan du besöka webbplatsen hos myndigheten Energimarknadsinspektionen eller webbplatsen hos branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

För föreningens del innebar det högre kostnader och elpriset för november är därför satt till 2,67 kr/kWh, att jämföra med priset för oktober månad som var 1,84 kr/kWh.