Elpris för oktober månad

I jämförelse med september så sjönk månadsmedelpriserna på elbörsen kraftigt i samtliga svenska elområden under oktober.

  • Från 101 öre per kWh till 50,5 öre per kWh i elområde 1 (Luleå).
  • Från 101 öre per kWh till 51,3 öre per kWh i i elområde 2 (Sundsvall).
  • Från 229 öre per kWh till 80,6 öre per kWh i elområde 3 (Stockholm).
  • Från 242 öre per kWh till 81,3 öre per kWh i elområde 4 (Malmö).

Den varierade och kraftiga prisutveckling beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Dessutom påverkas de svenska elpriserna av elpriserna i angränsande länder eftersom Sverige ingår i en gemensam elmarknad med övriga Europa.

För föreningens del innebar det lägre kostnader och elpriset för oktober är därför satt till 1,84 kr/kWh, att jämföra med priset för september månad som var 3,66 kr/kWh.