Föreningen har nya stadgar!

Vid ordinarie föreningsstämma i maj i år godkändes förrförra föreningsstämmans beslut 2017-05-18 att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen.

Bolagsverket har nu efter lång väntan registrerat de nya stadgarna och de finns nu tillgängliga från föreningens hemsida under Stadgar.