Försening av omkoppling till Bahnhof

Morgonens planerade installation av bredband av Bahnhof har blivit försenad p.g.a. sjukdom.

Styrelsen och Bahnhof har tät kontakt för att hitta en snabb lösning och genomföra installationen snarast.

Mer information kommer inom kort via nyhetsbrevet.