Höjt elpris fr.o.m. augusti – 1,90 kr/kWh

P.g.a. de fortsatt höga elpriserna har styrelsen beslutat att återigen höja elpriset för elkonsumtion som föreningens medlemmar debiteras på avierna för årsavgiften. Istället för som tidigare debitera 1,50 kr/kWh kommer priset vara 1,90 kr/kWh fr.o.m. 1 augusti 2022 och framåt.

Då avierna för augusti och september redan har skickats ut kommer höjningen för augusti och september debiteras retroaktivt vid nästkommande avisering.