Information om elstöd

Styrelsen kan glatt informera om att styrelsens ansökan om elstöd har blivit beviljad och utbetald till föreningen. Elstödet landade på 129 955 kr och motsvarar 50 öre/kWh för förbrukningen mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022 (259 911 kWh).

Styrelsen har beslutat att inte fördela ut elstödet till föreningens medlemmar utan att behålla detta extra tillskott inom föreningen. Motiveringen till beslutet är förväntade fortsatta kostnadsökningar det kommande året, något som vi befarar kommer föranleda ytterligare höjning av årsavgiften. Med detta tillskott till kassan skjuts en framtida avgiftshöjning framåt i tiden vilket innebär ett praktiskt taget nollsummespel för föreningens medlemmar.

Ytterligare motivation till beslutet är den administration som skulle ha krävts för att räkna ut enskilda belopp för medlemmar samt de kostnader detta skulle ha medfört.


Kommentarer

2 svar till ”Information om elstöd”

  1. Håkan

    Bra jobbat styrelsen. Tack för att ni sköter föreningen så bra.

  2. Det låter bra att och tack för info ,Med detta tillskott till kassan skjuts en framtida avgiftshöjning framåt i tiden vilket innebär ett praktiskt taget nollsummespel för föreningens medlemmar.
    Mvh- Lamia sürek
    07p7500391
    😍❤

Lämna ett svar