Information om garagerenoveringarna

Styrelsen har tillsammans med representanter från BRF Colosseum och BRF Capitolium nu på morgonen haft möte med centrumledningen gällande renoveringarna och de störningar de medför.

Centrumledningen har tidigare varit relativt oförstående för de störningar vi rapporterar men i detta möte blev det klargjort att störande ljud fortplantas i fastighetens stomkonstruktion i större utsträckning än vad som tidigare insetts. Ansvariga för renoveringarna kommer fortlöpande föra dialog med underentreprenörer gällande vilken sorts arbeten inkl. förberedande arbeten som får genomföras olika tider på dygnet.

Styrelsen som representant för alla föreningens medlemmar arbetar aktivt för att säkerställa att:

  1. Störande arbeten endast genomförs efter kl 8:00 och före 17:00 vardagar
  2. Störningar minimeras och mer omfattande störningar tidsbegränsas till delar av dagen
  3. De arbeten som genomförs före kl 8:00 (förberedande arbeten) som det visar sig trots allt orsakar störningar rapporteras och utreds
  4. Bullermätning genomförs för att dokumentera störningarna

Vi för även dialog med miljötillsynsenheten på Nacka kommun för stöd och påtryckningar på centrumledningen och att säkerställa att centrumledningen följer lagen.

Som tidigare sagt, rapportera gärna till styrelsen när du upplever störningar, speciellt innan 8:00 och efter 17:00 samt helger, men även högljudda störningar inom de tillåtna tiderna.


Kommentarer

Lämna ett svar