Installation av solceller på fastighetens tak

Den 9/11 kommer installation av solceller på fastighetens tak att starta. Under mitten på nästa vecka kommer fallskydd monteras på fastighetens tak som förberedelse inför installationen. En byggnadsställning kommer även uppföras på gården bredvid rampen för att fungera som avlastningsplats för solcellerna under installationens gång.

Installationen är planerad att slutföras inom 2-3 veckor och förväntas inte påverka föreningens medlemmar mer än något enstaka planerat strömavbrott.

Styrelsen återkommer med mer information allteftersom arbetet fortlöper.

Trevlig helg!