Ny styrelse sedan 2017-10-31

På styrelsemötet 2017-10-31 beslutades att på nytt konstituera styrelsen då vår tidigare ordförande Dennis Höglund flyttat ifrån föreningen. Den nya styrelsens sammansättning fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma är: 

Ordförande
Oscar Norberg
E-post: ordforande@brfpalatinen.se
Mobiltelefon: 0732 – 00 62 76

Vice ordförande / Sekreterare
Freddy Åfeldt

Övriga ledamöter
Niclas Axelsson
Sofia Hackman-Spolin
Emmeli Söderholm

HSB Ledamot (utses av HSB Stockholm)
Bengt Persson