Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Vid den ordinarie föreningsstämman 3 maj 2023 valdes ny styrelse, valberedning och föreningsvald revisor. Samma dag konstituerade styrelsen sig enligt nedan:

Styrelsen
Oscar Norberg (ordförande, ansvarig för uthyrning av gästrummet)
Thomas Rundin (vice ordförande, dataskyddsombud)
Eva Wandel (ekonomiansvarig)
Maria Leskinen (sekreterare)
Torsten Resar (ledamot, fastighetsunderhåll och mark)
Charlotte Lindberg (ledamot, trädgård och gården)
Veikko Räihä (HSB ledamot)

Valberedningen
Jenny Furtenbach (sammankallande)
Lamia Sürek

Föreningsvald revisor
David Schlein-Andersen (ordinare föreningsrevisor)

För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se sidorna Styrelsen, Valberedningen och Revisorerna på föreningens hemsida.