OVK godkänd

 

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är nu avslutad och vår fastighet är godkänd, men med några anmärkningar. De medlemmar vars lägenheter berörs av anmärkningarna, och kräver åtgärd, kommer att kontaktas av styrelsen.

Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar för gott samarbete under de dagar mätningarna och injusteringen pågick. Både vi och entreprenören tyckte det gick väldigt smidigt med tillträde till lägenheterna.