Ta hand om tvättstugans maskiner så håller de längre…

Under hösten har det varit mycket felanmälningar av tvättstugans maskiner med driftstopp och extra kostnader för föreningen. Vid genomgång av stora maskinen hittades byglar och annat skräp i avloppsventilen.

Se till att alltid tvätta bygelbehåar i tvättpåsar. Byglarna skadar maskinens trumma och fastnar i avloppsventilen vilket orsakar igenstoppning.

Dosera lagom med tvättmedel enligt förpackningens instruktion. Upprepade överdoseringar av tvättmedel gör att rester lagras i maskinen vilket kan leda till blockeringar i avloppet.