Uppdatering om reparationsarbetena i Nacka Forum

Styrelsen har erhållit ny information från Centrumledningen för Nacka Forum gällande de pågående reparationsarbetena i Forumgaraget.

Samtliga arbeten med pelarna beräknas vara helt klara i början på november. Det störande ljudet som kan upplevas just nu kommer att pågå i ca 2,5 veckor till, mellan kl 8-17. Metoden som används är dock mindre bullrig än andra metoder även om den låter mycket. Vi ser, för er information, över möjligheten att dämpa ljudet men det kommer tyvärr inte att försvinna helt.

Det pågår även för tillfället kompletterande bilningsarbete kopplat till vårt garageprojekt vilket beräknas pågå i ca 1,5 veckor till. Detta arbete beräknas låta mindre än det som pågick i somras pga. att en mindre yta behandlas.

Som tidigare informerat är det viktigt att styrelsen får kännedom om föreningens medlemmar upplever störningar från byggnationer och renoveringar. Utan information kan inte styrelsen agera! Om ni upplever att ni blir störda av renoveringarna så skicka in följande information via Kontakta styrelsen:

 1. Datum och klockslag för störning
  • Om störningen pågår under en tidsperiod, ange mellan vilka klockslag
  • Om störningen skett upprepade gånger, ange alla dagar och (ungefärliga) klockslag
 2. Beskrivning av störningen
  • Ange vilken typ av störning det är t.ex. buller, vibrationer, oljud, bilning o.s.v.
  • Ange var ni upplever störningen, hela lägenheten, i sovrummet, utifrån köksfönstret o.s.v.
  • Beskrivning av störning är ofta kritiskt för att kunna utreda och få till åtgärder


Kommentarer

Lämna ett svar