Valberedningen söker styrelseledamöter

Vår BRF är i behov av att stärka upp styrelsen med två nya ledamöter omgående. Det är inte något krav på tidigare erfarenhet eller speciell kompetens.

Vi är 70 hushåll som tillsammans äger denna fastighet och bör turas om att ta ansvar för styrelsearbetet. Alla i styrelsen har ersättning för sin tid och det är ca ett möte i månaden inklusive stämman. HSB erbjuder kostnadsfria utbildningar inom olika kompetenser som en styrelse behöver.

Anmäl ditt intresse till valberedningen@brfpalatinen.se

Valberedningen BRF Palatinen,
Jenny Furtenbach
Lamia Sürek
Ellen Otnes