Lås entrédörr port 17A fixat!

Låset till entrédörren i port 17A är nu åtgärdat och dörren kan nu öppnas med nyckelbricka igen.

Felsökning visade att problemet var en trasig kabel mellan lås och porttelefonapparat. Det var således inget fel i det nya kodlåssystemet Axema utan ett problem p.g.a. existerande kablage från föregående system.