Årsredovisning snart tillgänglig via hemsidan

Av miljöskäl har styrelsen valt att inte dela ut årsredovisningen i samband med kallelsen till stämman. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan, om man så önskar.

Årsredovisning kommer snart finnas tillgänglig för nedladdning på vår hemsida här.

Om någon inte har tillgång till skrivare, och önskar få årsredovisningen utskriven i pappersform så kan styrelsen hjälpa till med detta.
Kontakta styrelsen via kontakta styrelsen eller Freddy Åfeldt 070-216 43 43.