Normalstadgar 2011 version 5 tillgänglig via hemsidan.

Av miljöskäl har styrelsen valt att inte dela ut de nya stadgarna i samband med kallelsen till stämman. Istället kommer vi att dela ut en sammanfattning av de nya ändringarna. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan, om man så önskar.

Nu finns Normalstadgar 2011 version 5 tillgängligt för nedladdning här på hemsidan.

Normalstadgar 2011 version 5 med rödmarkerade ändringar

Om någon inte har tillgång till skrivare, och önskar få stadgarna i pappersform så kan styrelsen hjälpa till med detta.
Kontakta styrelsen via kontakta styrelsen eller Freddy Åfeldt 070-216 43 43.