Årsredovisningen för 2022 tillgänglig från hemsidan

Årsredovisningen för 2022 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar

Av miljöskäl kommer styrelsen inte skriva ut årsredovisningen till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas.

För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.