Årsredovisningen för 2022 tillgänglig från hemsidan

Årsredovisningen för 2022 tillgänglig från hemsidan

Ekonomi, Föreningen, Föreningsstämma
Årsredovisningen för 2022 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen inte skriva ut årsredovisningen till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Årsredovisningen för 2021 tillgänglig från hemsidan

Årsredovisningen för 2021 tillgänglig från hemsidan

Ekonomi, Föreningen, Okategoriserade
Årsredovisningen för 2021 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen inte skriva ut årsredovisningen till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2022!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2022!

Föreningen, Föreningsstämma, Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma! Datum/tid: Tisdagen 26 april kl 19:00 (Hjälp med anslutning från 18:30) Plats: Digitalt via Zoom För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att enbart hålla stämman digitalt på distans. För instruktioner, se separata utskick i brevlådan! För medlemmar som inte har möjlighet att ringa in till stämman med telefon eller dator finns möjlighet att delta i föreningens gästrum i port 15. Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan Årsredovisningar) Genomgång av revisorernas berättelse…
Läs mer
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2021!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2021!

Föreningsstämma, Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma! Datum/tid: Onsdagen 28 april kl 19:00 (Hjälp med anslutning från 18:30) Plats: Digitalt via Zoom För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att enbart hålla stämman digitalt på distans. För instruktioner hur man ansluter till stämman; se separata utskick i brevlådan! Medlemmar som behöver hjälp med att ansluta kan kontakta styrelsen i förväg och få hjälp inför stämman. Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan Årsredovisningar) Genomgång av revisorernas berättelse Beslut om fastställande…
Läs mer
Årsredovisningen 2020 och stämmodatum!

Årsredovisningen 2020 och stämmodatum!

Ekonomi, Okategoriserade
Årsredovisningen för 2020 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Årets föreningsstämma kommer hållas onsdagen 28 april, mer information kommer i kallelse inom kort! För de medlemmar som önskar årsredovisning utskriven men ej har möjlighet att skriva ut själva kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Årsredovisningen för 2019 tillgänglig från hemsidan

Årsredovisningen för 2019 tillgänglig från hemsidan

Ekonomi, Okategoriserade
Årsredovisningen för 2019 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen endast skriva ut ett fåtal exemplar till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2020!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2020!

Föreningsstämma, Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma! Datum/tid: Onsdagen 6 maj kl 19:00 (Dryck och lättare förtäring serveras från 18:30) Plats: Forumkyrkan, Serenadvägen 25 (karta) För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att även hålla stämman digitalt på distans. Medlemmar som är sjuka eller vill undvika folksamlingar kan ringa in till stämman med telefon eller dator. För instruktioner se separata utskick i brevlådan! Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan inom kort) Genomgång av revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultaträkning och…
Läs mer
Årsredovisningen för 2018 tillgänglig på hemsidan

Årsredovisningen för 2018 tillgänglig på hemsidan

Ekonomi, Okategoriserade
Årsredovisningen för 2018 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen endast skriva ut ett fåtal exemplar till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift. Glad Påsk önskar styrelsen!
Läs mer