Autogiro för hyresavgifter parkeringsplats

Vid årsskiften skickade Storholmen ut information till föreningens medlemmar som har garageplats att det inte går att betala hyresavgiften för parkeringsplatserna med autogiro om man samtidigt har bostadsrättens månadsavgift på autogiro.

Detta har nu utretts mer i detalj och Storholmen har tillsammans med systemleverantör hittat en lösning som möjliggör autogiro både för bostadsrättens månadsavgift och parkeringsplatsens hyresavgift.

Om man vill betala parkeringsplatsens hyresavgift med autogiro ska man kontakta Storholmen!