Motionsstopp 31 mars!

Du som medlem i BRF Palatinen har rätt att lämna en eller flera motioner till ordinarie föreningsstämma. En motion ska alltid behandlas och beslutas om på en ordinarie föreningsstämma dit alla medlemmar är inbjudna.

Den 31 mars är sista dagen att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma. Separat kallelse till föreningsstämman kommer senare.

Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Då är det styrelsen som fattar beslut i ärendet.

Så här skriver du en motion

Använd gärna Mall motion årsstämma!

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.

2. Beskriv vad ärendet handlar om.

3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.

4. Skriv under motionen med ditt namn (signera om du lämnar en skriftlig motion).

Skicka motionen via kontakta styrelsen eller lämna i styrelsebrevlådan i port 15.

Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.