Avgiftshöjning 2,5% fr.o.m 1 april 2023

Styrelsen vill informera om att årsavgiften kommer höjas med 2,5% fr.o.m. 1 april 2023 p.g.a. ökade driftskostnader (framför allt el, vatten, värme m.m.) samt räntekostnader efter att ett av föreningens bundna lån löpt ut.

Föreningen har under en längre tid har haft ett högt sparande vilket har fyllt på reserverna i föreningen. Därför har styrelsen valt att initialt justera avgiften i små steg istället för att höja avgiften rejält i tider när många redan kämpar med ökade kostnader. Styrelsen vill dock förvarna om att årsavgiften sannolikt kommer höjas ytterligare under 2023.

Om du har frågor om föreningens ekonomi får du gärna kontakta styrelsen via hemsidan.