Elpris för januari och februari månad

Efter de rekordhöga elpriserna i december 2022 så fortsatte månadsmedelpriserna för andra månaden i rad att sjunka. Det gällde för samtliga fyra svenska elområden.

Månadsmedelpriset för februari 2023 i jämförelse med januari 2023 syns här:

  • Från 70,4 öre per kWh till 52 öre per kWh i februari för elområde 1 (Luleå).
  • Från 70,4 öre per kWh till 52 öre per kWh i februari för elområde 2 (Sundsvall).
  • Från 92,6 öre per kWh till 82,5 öre per kWh i februari för elområde 3 (Stockholm).
  • Från 104,4 öre per kWh till 102,8 öre per kWh i februari för elområde 4 (Malmö).

Den varierade och kraftiga prisutveckling under vintern beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Dessutom påverkas de svenska elpriserna av elpriserna i angränsande länder eftersom Sverige ingår i en gemensam elmarknad med övriga Europa. För en längre förklaring till den aktuella prisutvecklingen så kan du besöka webbplatsen hos myndigheten Energimarknadsinspektionen eller webbplatsen hos branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Flera olika organisationer och företag varnar för en risk för fortsatt höga och stigande elpriser. Konsumenternas Energimarknadsbyrå vet inte vilka prisnivåer vi kommer att få uppleva under vintern men tycker att det är viktigt att ta dessa varningar på största allvar. Försök att minska din elanvändning och se till så att du har valt en avtalstyp som passar den egna hushållsekonomi.

Här berättar vi mer om val av elavtal, byte av elhandlare, energieffektivisering i hemmet och hur du kan agera i det fall som du får svårt att betala elräkningen.

För föreningens del innebar det lägre kostnader och elpriset för januari och februari är därför satt till 2,26 kr/kWh och 2,15 kr/kWh respektive, att jämföra med priset för december månad som var 4,43 kr/kWh. Styrelsen vill poängtera att föreningen inte tar ut några extra kostnader utan detta pris är helt och hållet ett självkostnadspris baserat på de faktiska kostnaderna för januari respektive februari månad.

Lägenheternas konsumtion fortsätter sjunka vilket visar på att föreningens medlemmar bidrar till att spara el, i januari och februari var konsumtionen 17% respektive 20% lägre jämfört med motsvarande månad 2022.