Behandling av golv i sop- och återvinningsrum 6/11-8/11

Styrelsen vill informera om att golven i föreningens sop- och återvinningsrum kommer behandlas med en golvbeläggning i underhållssyfte.

Arbetet kommer genomföras onsdag till fredag 6/11-8/11 och under denna tid får man inte gå in i soprummen.

Sopkärlen kommer ställas ut på gatan medan arbetet pågår för att underlätta arbetet och möjliggöra lämning och hämtning av sopor.