Storholmen Förvaltning ny ekonomisk förvaltare fr.o.m. 1 Jan 2020

Styrelsen har nyligen beslutat att byta leverantör av tjänsten Ekonomisk Förvaltning från HSB Stockholm till Storholmen Förvaltning AB med start 1 januari 2020.

Tjänsten Ekonomisk Förvaltning som föreningen köper in kommer i princip vara densamma som tidigare och det mesta i tjänsten rör endast styrelsen. Dock finns det vissa områden som berör föreningens medlemmar.

Avierna för månadsavgiften kommer fr.o.m. kvartal 1 2020 att ha nya fakturauppgifter. Avierna skickas ut med ­post i början på december. Mer information om e-faktura m.m. kommer med avierna.

Frågor gällande följande hänvisas fr.o.m. 1 januari 2020 till Storholmen Förvaltning AB:

  • Avgifter/Hyra
  • Andrahandsupplåtelser
  • Information till mäklare
  • Överlåtelser
  • Medlemskap i föreningen

Frågor gällande kö till garageplats riktas även fortsättningsvis till HSB servicecenter.

Mer information kommer inom kort på föreningens hemsida samt i fastighetens entréer efter årsskiftet.