Byggnation av Hemköp

Här nedan följer information från Unibail-Rodamco angående de ombyggnationer som en tid pågått nere i Nacka Forum-garaget, med syfte att färdigställa den nya Hemköp-butiken som beräknas vara klar i slutet av februari.

Nacka Forum ägs och förvaltas av fastighetsägaren Unibail-Rodamco. För att utveckla det bästa centrumet är nästa steg nu en ny matvarubutik, Hemköp. Byggnationen av denna pågår för fullt i garaget under vår och grannföreningen Capitolium. Beräknat öppningsdatum är satt till den 23:e februari 2017.

Fram till nu har vi arbetat med att tillskapa Hemköps-lokalen, dvs fört upp väggar, bilat bort garagegolvet samt gjutit nytt undergolv. Montering av ljudisolering i tak har påbörjats och närmar sig avslut. Succesivt påbörjas nu arbetet med att montera samtliga installationer (sprinkler, ventilation, el, rör och brandlarm) i taket och är de närmsta månadernas huvudsakliga arbeten.

Inom kort kommer man att sätta upp anslag i alla våra portar med en produktionstidplan, där alla boende kan få en överblick över fastighetsägaren Unibail-Rodamcos arbeten den kommande tiden. Under december månad och fram till öppning av Hemköpsbutiken kommer även Hemköp med sina underentreprenörer att utföra arbeten. Vidare information om detta kommer närmare.

Då dessa arbeten kan komma att innebära olägenheter för de boende i bland annat Brf Palatinen, arbetar Unibail-Rodamco för att anpassa störande arbeten till tider då de flesta är på arbetet eller i skolan. Vi håller oss till Naturvårdsverket riktlinjer gällande buller från byggplatser och för att läsa mer om detta kan ni besöka Naturvårdsverkets hemsida

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/

Då bullernivåer trots detta kan upplevas som störande vill Unibail-Rodamco erbjuda alla boende i BRF Palatinen hantverkshjälp i sin lägenhet vid ett tillfälle. Denna hjälp kan maximalt uppgå till 15 minuter och kan innefatta till exempel uppsättning av tavla, lampa eller spegel. Observera att arbetet endast innefattar utförande av arbetet och ej material. Arbetet ska ske dagtid och ni måste därför kunna ha möjlighet att vara hemma och ta emot hantverkaren vid överenskommen tidpunkt.

Är ni intresserade utav att ta del av denna hjälp vänligen fyll i bifogad ansökan bifogad som .PDF längre ner, och skicka den till emelie.fristedt@unibail-rodamco.com så kommer Unibail-Rodamco att ta kontakt med er snarast.

För löpande frågor eller synpunkter hänvisar Unibail-Rodamco till Brf Palatinens styrelse, vilka Unibail-Rodamco har vidare kontakt med.

Vi hoppas att den nya matbutiken kommer att vara er till nytta framöver.

Hälsningar,

Unibail-Rodamco

ansokan-om-15-minuter-hantverkshjalp.pdf