Nya avgifter

Styrelsen har med omedelbar verkan beslutat att i enighet med 2011 års stadgar justera avgifterna rörande överlåtelser och pantsättning enligt följande
– Överlåtelseavgiften ändras till maxbeloppet 3,5 % av prisbasbeloppet.
– Pantsättningsavgiften ändras till maxbeloppet 1,5 % av prisbasbeloppet.
– Avgiften för andrahandsupplåtelser införs och sätts till maxbeloppet 10 % per år av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2016 är 44.300 kr.