Föreningsstämma 2016 – glöm inte skicka in motioner.

Vi i styrelsen skulle vilja passa på att meddela våra medlemmar, att 2016 års föreningsstämma kommer att äga rum onsdagen den 18 maj kl 19.00.
Lättare förtäring i form av smörgåsar, kaffe och te kommer att serveras före stämman på samma sätt som vi gjort tidigare år. Så se gärna till att vara i god tid, så du hinner att mingla och samtala med dina grannar.
En formell kallelse till stämman, samt årsredovisning kommer i vanlig ordning att delas ut inom några veckor.

Vi vill även passa på att påminna våra medlemmar att skicka in motioner till styrelsen i god tid, så vi hinner behandla dem. Generellt så gäller att alla medlemmar, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång.

Av motionen ska det tydligt framgå vad du önskar att stämman ska fatta beslut om. Yrkandet måste vara kortfattat och tydligt. Motionen ska vara skriftlig, daterad och personligen underskriven av medlem med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.

Vill du ha hjälp och vägledning hur man skriver en motion?
Se länkar nedan.

Tips och hjälp hur hur man skriver en motion
Exempel på färdiga motioner

Som vanligt inför den kommande stämman, så är det valberedningen, som tar fram och nominerar kandidater till styrelsen. Vill du ställa dig själv till förfogande, eller har någon annan i åtanke – kontakta valberedningen och sammankallande Jenny Furtenbach via
0732-484 450 eller mejl jennyfurtenbach@gmail.com 

Har du några funderingar eller frågor till oss i styrelsen?
Kontakta oss via kontakta styrelsen.

Mvh / Styrelsen Brf Palatinen