Information rörande balkonginglasningar

Våren är i antågande, och det brukar vara en tid då man kanske funderar på att glasa sin balkong. På grund att en del nya regler från kommunens sida, så skulle vi i styrelsen vilja förtydliga vad som gäller.

Först och främst så behöver man ingå ett speciellt avtal med styrelsen. Du finner detta avtal för nerladdning på Brf Palatinens hemsida under Menyn ”Fastigheten” och på sidan ”Inglasning av balkong”. På samma sida kan man även förutom allmän information även hitta länkar till Nacka kommuns hemsida, där man finner information rörande bygglov.

Det andra man måste göra är att ansöka om bygglov för inglasning av balkong från Nacka kommun. Ett sådant bygglov kostar ca 6000 kr, så vad man kan göra är att flera grannar kan gå samman och skicka en gemensam ansökan för att på så sätt dela på kostnaden.
I skrivande stund har vi boende i föreningen, som vill glasa in sin balkong. Så om det finns intresse  från ytterligare personer, så vänligen kontakta styrelsen så fort som möjligt, då vi givetvis vill försöka hjälpa våra boende att om så möjligt kunna dela på kostnaden för ett bygglov.

Information kring balkonginglasningar på Brf Palatinens hemsida

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.

Med vänliga hälsningar / Styrelsen.