Höjt elpris fr.o.m. mars månad

P.g.a. de höjda elpriserna har styrelsen beslutat att höja elpriset för elkonsumtion som föreningens medlemmar debiteras på avierna för årsavgiften. Istället för som tidigare debitera 1,30 kr/kWh kommer priset vara 1,50 kr/kWh fr.o.m. 1 mars 2022 och framåt.