Information om skyddsrum

Styrelsen har fått mycket frågor om skyddsrum den senaste tiden och vill ge mer information i ärendet.

Det finns inga skyddsrum i föreningens fastighet, behovet ansågs inte finnas när fastigheten byggdes. Skyddsrum har dock ingen tillhörighet utan man använder det skyddsrum som finns närmast.

För att hitta ditt närmaste skyddsrum, se Skyddsrumskarta från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För mer information, se Nacka kommuns hemsida om skyddsrum och larmsystem.

OBS! En ögonblicksbild från 2022-03-16!


Kommentarer

Ett svar till ”Information om skyddsrum”

  1. Lisbeth Jonth Suojanen

    Nacka Forums galleria längst ner där finns 6 st skyddsrum. Det är skyltat där nete så lätt att hitta.